تست کیفیت قطعات قبل از ارسال و حمل ونقل

مطالعه ساختار بدن انسان

رهبری یک گروه موسیقی کر

دادن مشاوره شغلی به دیگران

فروش نمایندگی رستوران به افراد

تنظیم چک‌های حقوق ماهانه کارمندان دفتر

چیدن آجر یا کاشی ساختمان

مطالعه رفتار حیوانات

هدایت کردن بازی

انجام کار داوطلبانه در یک سازمان غیرانتفاعی

فروش کالا در فروشگاه

تهیه فهرست از لوازم موجود در کامپیوتر یا دفتر یادداشت

کار بر روی دکل دریایی استخراج نفت

انجام تحقیق در مورد گیاهان یا حیوانات

طراحی آثار هنری برای مجلات

کمک به افراد معتاد به الکل یا مواد مخدر

مدیریت اجرایی یک هتل

استفاده از یک برنامه کامپیوتری برای تهیه صورتحساب مشتری

جمع‌آوری قطعات الکترونیکی

توسعه یا ابداع یک روش درمانی جدید

ترانه نویسی

آموزش فردی ورزش روزانه

اداره یک سالن زیبایی یا آرایشگاه

حفظ و نگهداری از پرونده‌ها و سوابق کارمندان

راه‌اندازی ماشین سنگ‌بری در کارخانه

انجام تحقیقات بیولوژیکی

نوشتن کتاب یا نمایشنامه

کمک به افراد برای حل مشکلات خانوادگی

مدیریت یک بخش در یک شرکت بزرگ

محاسبه و ثبت داده‌های عددی و آماری

تعمیر شیر آب خراب

مطالعه نهنگ‌ها و دیگر انواع جانوران آبزی

نواختن یک آلت موسیقی

نظارت و سرپرستی کودکان در اردو

مدیریت فروشگاه پوشاک

راه‌اندازی یک ماشین‌حساب

جمع‌آوری محصولات کارخانه

کار در یک آزمایشگاه زیست‌شناسی

اجرای بدل‌کاری در یک فیلم سینمایی یا برنامه تلویزیونی

آموزش خواندن به کودکان

فروش خانه

مدیریت معاملات بانکی مشتری

نصب کف‌پوش در منازل

تهیه نقشه از زیر اقیانوس

طراحی یک مجموعه برای نمایش

کمک به سالمندان برای انجام فعالیتهای روزانه خود

راه انداختن یک فروشگاه اسباب‌بازی

جابه‌جایی و دریافت پرونده‌ها

تست هالند
واقع گرا - R
لطفا تیپ شخصت خود را یاداشت کنید ((عملی، فیزیکی، عینی، کنشی، ماشینی و ابزارگر)) مشاغل متناسب با تیپ واقعگرا اغلب مشاغلی است که شامل کارهای عملی، مسائل و راه حل های دستی میشود. آنها اغلب با گیاهان، حیوانات و اشیاء دنیای واقعی مانند چوب، ابزار و ماشین آالت سروکار دارند. بسیاری از اشخاص به شغلی نیاز دارند که در فضای باز باشد، و نیاز زیادی با سروکار داشتن با دیگران یا دفتر و کاغذ نداشته باشد.
جستجو گر - I
لطفا تیپ شخصت خود را یاداشت کنید ((تحلیلی، روشنفکر، علمی، اکتشافی، متفکر)) مشاغل جستجوگرایانه اغلب شامل کار با ایده ها و نیاز به مقدار زیادی تفکر وسیع دارد. این مشاغل میتوانند کارهایی مرتبط با کشف مشکلات ذهنی یا کشف حقیقت باشد.
هنری - A
لطفا تیپ شخصت خود را یاداشت کنید ((خالق، مبتکر، مستقل، نامنظم، نوآور، رسانه ای، اهل نگاشتن و نوشت)) مشاغل هنری اغلب شامل کار با شکل‌ها، طرحها و الگوها است. آنها اغلب به بیان خود نیاز دارند و میتوانند کارها را بدون پیروی از مجموعه ای از قوانین روشن انجام دهند.
اجتماعی - S
لطفا تیپ شخصت خود را یاداشت کنید ((تعاونی، حمایت کننده، کمک کننده، درمان / پرورش، آموزش)) مشاغل اجتماعی اغلب شامل کارهایی میشود که در ارتباط با افراد و آموزش دادن به افراد است. این مشاغل عمدتاً مشاغلی هستند که با کمک کردن و یا ارائه خدمات به دیگران مرتبط هستند.
متهور - E
لطفا تیپ شخصت خود را یاداشت کنید ((رقابتی، رهبری، متقاعد کردن، مقاوم)) مشاغل متناسب با تیپ متهور اغلب شامل راه اندازی و اجرای پروژه ها میشوند. این مشاغل میتواند شامل رهبری دیگران و تصمیم گیری های بسیار باشد. اینگونه کارها گاهی نیاز به ریسک کردن داشته و اغلب با معاملات کاری سروکار دارند
قراردادی - C
لطفا تیپ شخصت خود را یاداشت کنید ((جزئی گرا، سازماندهی، دفتری)) مشاغل قراردادی اغلب از مراحل و روش های تعیین شده تشکیل میشوند. این مشاغل بیش از اینکه با ایدهها سروکار داشته باشند شامل کار با داده ها و جزئیات میشوند. در اینگونه مشاغل معمولا یک مسیر مشخص برای پیگیری وجود دارد