نگرشی جدید در صنعت استخدام و کاریابی

ستاره یاب محل پیوند نیروی کار حرفه‌ای با کارفرمایان است. یک رسالت در زمینه‌ی تامین نیروی کار حرفه‌ای با بازدهی بالا. هدف ستاره یاب توانمند ساختن نیروهای مستعد کار و مشتاق یادگیری است.

تبدیل‌کارجو‌ به‌ یک‌ ستاره

استخدام نیروی کار با سطح بالای مهارت­های نرم ، آرزوی هر کارفرمایی است تا بتواند به وسیله این افرد اهداف کسب و کار خود را پیش ببرد. در ستاره یاب این فرصت را برای کارفرمایان ایجاد کرده­ایم.

رویکرد ستاره یاب تبدیل کارجویان به یک ستاره است که هر کارفرمایی آرزوی داشتنش را دارد.

پرورش مهارت‌های نرم

ما برای افراد مشتاق‌‌ یادگیری و پیشرفت زمینه­ای را فراهم کرده­ایم که مهارت­های نرم خود را پرورش دهند تا آگاهی و توانایی کافی برای اجرای ماموریت و اهداف سازمانی را داشته باشند.

ما به کارفرمایان و کارجویان کمک می کنیم تا گزینه­ های مناسب را پیدا کنند.

فقدان مهارت‌های نرم

ستاره یاب با آخرین دانش­های روز جهان در زمینه مهارت­های نرم با هدف پرورش و تکمیل مهارت­های نیروی کار مراحلی را طراحی کرده تا کارجویان را با به روزترین مهارت­های فردی و شغلی وارد بازار کار کند.

روال کاری ستاره یاب چگونه است؟

کارجو (ستاره) در طی هفت مرحله هفت ستاره را دریافت می­کنند و بعد از آن به ترتیب اخذ امتیاز به کارفرما (ستاره جو) جهت ورود به بازار کار معرفی می­شوند.

کارفرما (ستاره‌جو)

مورد اعتماد بیش از 110+ شرکت معتبر

سازگاری با سلیقه کارجو

پس از تکمیل رزومه، کارشناسان ستاره یاب با کارجو تماس گرفته و اطلاعات مورد نیاز جهت معرفی کارجو به کارفرما را دریافت می‌کند. در اینجا کارجو نسبت به شغل خود میتواند سلیقه ای تر عمل کند.

ما اینجا هستیم که مناسب‍ت‌‌ترین کارفرماها را مطابق با شخصیت شما پیدا کنیم

مراحل دریافت ستاره توسط کارجو

ستاره اول

تکمیل رزومه در سایت ستاره یاب

ستاره دوم

پاسخ به تست های رغبت سنجی شغلی و شخصیتی. این تست ها توسط مشاورین خبره تحلیل و آنالیز می­شود تا میزان استعداد و علاقه­ی کارجو سنجیده شود.

ستاره سوم

تهیه و بارگذاری یک ویدئو 2 دقیقه­ای در مورد معرفی خود و تخصص­های شغلی کارجو در سایت ستاره یاب.

ستاره چهارم

مصاحبه دپارتمان منابع انسانی ستاره یاب برای ارزیابی مهارت ها و تخصصهای کارجو

ستاره پنجم

آموزش مهارت­های نرم برای تمامی کارجویان

ستاره ششم

آموزش مهارت­های تخصصی شغلی مرتبط با شغل مورد درخواست برای کارجویان، ویژه متقاضیان حوزه فروش و بازاریابی

ستاره هفتم

سوابق و مهارت ها ، آنالیز تست های شغلی و نتیجه آموزش های کارجو توسط یک هیئت کارشناسی به سرپرستی آقای دکتر محمدی بررسی می­شود و پس از دریافت امتیازات لازم ، کارجو ستاره هفتم را دریافت می­نماید.

برای دریافت رایگان ستاره اول آماده ای؟؟

کمتر از 5 دقیقه ستارتو بگیر